Is mijn webapplicatie veilig na het uitvoeren van een pentest?

Na het uitvoeren van een pentest heeft u meer zekerheid over de veiligheid van uw webapplicatie. Hoe meer tijd er wordt geïnvesteerd in een pentest, des te groter de kans dat er zoveel mogelijk kwetsbaarheden gevonden worden. Onze onderzoekers volgen erkende richtlijnen en best-practices tijdens het uitvoeren van een pentest, om zo gestructureerd kwetsbaarheden aan het licht te brengen.

Het is echter zo dat een pentest vaak wordt uitgevoerd in een gelimiteerd tijdsbestek, waardoor er zich mogelijk nog kwetsbaarheden in de webapplicatie bevinden die niet naar voren zijn gekomen tijdens het onderzoek. De kans op misbruik wordt aanzienlijk geminimaliseerd door middel van een pentest, echter kan een 100% veilige applicatie helaas nooit gegarandeerd worden.

Het is namelijk zo dat een hacker in principe een onbeperkte tijd kan investeren om te proberen een webapplicatie te hacken, en dit waarschijnlijk dus ook lukt na een bepaalde tijdsinvestering. Echter maak je het een hacker heel lastig als de meeste kwetsbaarheden zijn verholpen voordat deze toeslaat, en daarmee ook de kans van slagen van een hacker zal minimaliseren.