Phishing test

Test security awareness van medewerkers met een phishing test

Een phishing test is een simulatie van een phishing-aanval bedoeld om de veiligheidsbewustwording van medewerkers van een organisatie te testen en te verbeteren. Tijdens een phishing test worden nep-e-mails verstuurd naar medewerkers die eruitzien als legitieme berichten van bijvoorbeeld hun IT-afdeling, bank, of andere vertrouwde bronnen. Deze nep-e-mails bevatten vaak links naar valse websites die lijken op echte inlogpagina's of verzoeken om vertrouwelijke informatie, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden.

Het hoofddoel van een phishing test is om te zien hoe goed werknemers reageren op verdachte e-mails en of ze in staat zijn om phishing-pogingen te herkennen en te vermijden. Na de test ontvangen medewerkers feedback en training over hoe ze phishing-aanvallen beter kunnen identificeren en vermijden in de toekomst, waardoor de algehele beveiliging van de organisatie wordt verbeterd.

De phishing testen van Web Security Scan bestaan uit een enkele of een serie vooropgezette phishing-aanval(len), bedoeld om medewerkers in de organisatie te laten oefenen met (verschillende vormen van) phishing, om hen bewust te maken van het gevaar van dit fenomeen en incidenten te voorkomen. Daarnaast geeft het direct inzicht in de grootte van de kans dat een echte phishing e-mail zich tot een incident kan manifesteren.

Organisatiebrede phishing test

Met een phishing test oefent de organisatie integraal (mogelijk bij herhaling) met de beveiliging van informatie op basis van het principe 'low cost - high impact'. Op een laagdrempelige manier wordt medewerkers duidelijk gemaakt dat 'het niet alleen gebeurt', maar 'dat het ook mij kan overkomen'. Op die manier worden medewerkers zich meer bewust, en is de gehele organisatie een beetje beter beschermd tegen pech en opzet.

Web Security Scan biedt drie verschillende vormen van phishing testen aan:

  • Phishing Test Basic: De Phishing Test Basic geeft algemeen inzicht in het aantal klikken op de phishing-link, naast andere statistieken die worden gedocumenteerd in een uitgebreid rapport.
  • Phishing Test Plus: De extra mogelijkheden van Phishing Test Plus komen vooral tot uiting in de breedte van de gemeten elementen, zoals weerspiegeld in de gedetailleerde rapportage van bevindingen. Met een Phishing Test Plus beoordelen en communiceren we een breder scala aan factoren.
  • Phishing Test Plus gecombineerd met een netwerk pentest: Door gebruik te maken van een Phishing Test Plus in combinatie met een netwerk petnest, worden de verkregen inloggegevens die zijn verkregen uit de phishing test gebruikt om aanvullend onderzoek uit te voeren naar het interne netwerk van de klant. Deze alomvattende aanpak helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden en veiligheidsrisico's binnen de netwerkinfrastructuur.

Phishing test resultaten

De resultaten van een phishing test kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de opzet van de test, de respons van de medewerkers en de doelstellingen van de organisatie. Door de resultaten van een phishing-test te analyseren, kunnen organisaties hun beveiligingsstrategieën verfijnen, trainingen verbeteren en de algehele beveiliging van de organisatie versterken. Over het algemeen kunnen de resultaten van een phishing-test worden onderverdeeld in verschillende categorieën:.

  • Phishing awareness: De test kan inzicht geven in hoe goed medewerkers in staat zijn om phishing e-mails te herkennen. Dit kan worden gemeten aan de hand van het aantal medewerkers dat op de nep-e-mails klikt, gevoelige informatie deelt, of verdachte activiteiten meldt.
  • Trainingsbehoeften: De resultaten kunnen helpen bij het identificeren van gebieden waar aanvullende training nodig is. Als veel medewerkers bijvoorbeeld reageren op phishing e-mails, kan dit aangeven dat er meer bewustwordingstraining nodig is over hoe phishing te herkennen en te vermijden.
  • Beveiligingsrisico's: Door de respons op de phishing test te analyseren, kunnen organisaties de beveiligingsrisico's identificeren die voortkomen uit het klikken op kwaadaardige links of het delen van gevoelige informatie. Dit stelt hen in staat om proactieve maatregelen te nemen om deze risico's te verminderen.
  • Effectiviteit van beveiligingsmaatregelen: Een phishing test kan ook helpen bij het evalueren van de effectiviteit van bestaande beveiligingsmaatregelen, zoals spamfilters en authenticatiemechanismen. Als veel nep-e-mails de inbox van medewerkers bereiken, kan dit aangeven dat aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig zijn.
  • Cultuur van veiligheid: De resultaten van een phishing-test kunnen ook inzicht geven in de algehele veiligheidscultuur binnen een organisatie. Als medewerkers proactief verdachte activiteiten melden en zich bewust zijn van de risico's van phishing, kan dit wijzen op een sterke veiligheidscultuur.