Pentest voor NIS2 compliance

De NIS2 (Network and Information Systems) richtlijn is een Europese wetgeving die zich richt op de beveiliging van digitale netwerken en informatiesystemen met als algemeen doel om de cyberbeveiliging binnen de Europese Unie te versterken en te harmoniseren.

Om compliant te zijn met de NIS2 wetgeving, moeten organisaties maatregelen nemen om hun netwerken en systemen te beschermen tegen cyberaanvallen, het gebruik van encryptie of cryptografie en het bestaan van een beleid en procedures voor cybersecurity. Eén van deze maatregelen omvat het uitvoeren van regelmatige pentesten en vulnerability scans.

Pentesten is een proces waarbij een externe partij (de “pentester”) een organisatie’s netwerken, systemen en applicaties test op zwakke plekken en beveiligingsrisico's. Dit geeft organisaties inzicht in de eventuele kwetsbaarheden in hun infrastructuur en helpt hen deze te identificeren en te corrigeren. Vulnerability scanning is een proces waarbij een security tooling software automatisch zoekt naar bekende kwetsbaarheden in systemen en applicaties. Dit kan helpen om eventuele gevaren snel te identificeren en te corrigeren.

NIS2

Pentest als onderdeel van NIS2 compliance

De NIS2 richtlijn stelt cybersecurity verplichtingen op voor organisaties die kritieke infrastructuur uitvoeren of beheren. Daarnaast zullen de zogeheten ‘belangrijke’ bedrijven en alle toeleveranciers met deze nieuwe richtlijn te maken krijgen. Dat geldt ook voor midden- en kleinbedrijven.

Vraag nu een offerte aan voor een pentest ten behoeve van NIS2 compliancy, bekijk de verschillende mogelijkheden of neem contact op voor meer informatie.

Wat moeten bedrijven doen om te voldoen aan de NIS2 regelgeving?

Door regelmatig pentesten en vulnerability scans uit te voeren, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun netwerken en systemen veilig en compliant zijn met de NIS2 wetgeving. Het is daarom belangrijk om deze beveiligingsmaatregelen op regelmatige basis uit te voeren, om ervoor te zorgen dat de organisatie beschermd is tegen de laatste cyberdreigingen.

Waarom wordt NIS2 ingevoerd?

  • Ten eerste omdat cybercriminelen steeds nieuwe manieren ontwikkelen om organisaties aan te vallen en de huidige NIS-wetgeving uit 2018 in Europa niet overal even strikt wordt toegepast of op de juiste manier wordt gehandhaafd. Dit kan problemen veroorzaken voor bedrijven die zaken doen met Europese landen, of vestigingen hebben in meerdere landen. Er was daarom behoefte aan een nieuwe wet die in heel Europa wordt gevolgd.
  • Ten tweede is de cybercriminaliteit in toenemende mate een groot probleem. Zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie dat 28% van alle Europese MKB-bedrijven in 2021 te maken hebben gehad met cybercriminaliteit. Daarom moeten er maatregelen genomen worden om de beveiliging te verbeteren en het aantal cyberaanvallen te verminderen.