Code review | Statische code analyse

ma - vr, 9:00 - 18:00

Broncode kwaliteitscontrole: security code review en statische code analyse

Het handhaven van de broncodekwaliteit tijdens de ontwikkeling van een webapplicatie kan een lastige opgave zijn. Dit wordt zelfs nog lastiger in grote projecten waarbij meerdere ontwikkelaars met verschillende codeerstijlen en andere aanpak van problemen aan dezelfde code werken. Fouten en inconsistenties kunnen erin sluipen, wat resulteert in verwarrende en slecht onderhoudbare code, beveiligingsrisico's en kwetsbaarheden.

Bent u op zoek naar kwaliteitsborging van softwareprojecten of wilt u de kwaliteit van de programmeercode laten beoordelen? Web Security Scan ondersteunt u in uw ontwikkeltrajecten door middel van een security code review of een statische code analyse op de broncode.

phpcode

Statische code analyse op PHP-broncode

Een statische code analyse biedt extra zekerheid over de veiligheid van de programmeercode, doordat elke regel code wordt nagelopen op beveiligingsfouten, kwetsbaarheden en compliance schendingen door middel van algoritmes. Bevindingen worden opgeleverd in een rapportage met aanbevelingen waarmee u de applicatiecode verder kunt hardenen. Kosten van een statische code analyse variëren tussen € 600,- en € 900,- afhankelijk van het aantal broncoderegels gemeten in KLOC (thousand (kilo) lines of code).

Security code review

Het ontwikkelen en beveiligen van een webapplicatie vereist een nauwkeurige manier van werken. Elke stap die ontbreekt kan ervoor zorgen dat de applicatie misbruikt kan worden door hackers. Web Security Scan voert handmatige security code reviews uit om beveiligingsfouten en kwetsbaarheden te ontdekken in de broncode. Wanneer kwetsbare code leidt tot risicovolle situaties worden, indien gewenst, ook programmeerfouten en inconsistenties uit de code gehaald. Zo zal de code schoner, up-to-date, onderhoudbaarder en beter beschermd zijn.

Code inspectie

Neemt u een webapplicatie of programmeercode over van een andere partij, en wilt u een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de code? Web Security Scan kan door middel van een code inspectie een algeheel oordeel geven over de kwaliteit, onderhoudbaarheid en beveiligingsstatus van de code.

Wenst u de mogelijkheden voor een statische code analyse, security code review of code inspectie te bespreken? Wilt u bijvoorbeeld security code review in combinatie met een penetratietest? Vraag een offerte aan of neem contact met ons op.

Security review op code extensies voor certificeringsdoeleinden

Voor softwareleveranciers en andere commerciële aanbieders die voor een code extensie of slechts een deel van de broncode een certificering nodig hebben ten behoeve van een audit (bijv. Third Party Mededeling), voert Web Security Scan security code reviews uit. Onze experts analyseren de broncode van de software, identificeren programmeerfouten, beveiligingsrisico's en kwetsbaarheden, controleren op functionele standaardisatie en tonen u waar en hoe u dit oplost en de code kan verbeteren.

Voordelen van een security code review

Een security code review is een belangrijke controlefunctie in het ontwikkelings- of herontwikkelingstraject van een applicatie wat bijdraagt aan de veiligheid en kwaliteit van de code. Door dieper in de code te kijken kunnen beveiligingsrisico's in een vroeg stadium worden ontdekt en gerepareerd, waarmee tijd en geld kan worden bespaard. Vaak zijn programmeerfouten niet waarneembaar, wat tot grote gevolgen kan leiden indien er zich ernstige kwetsbaarheden in de code bevinden.

Uit ervaring is gebleken dat een frisse blik op de broncode nieuwe perspectieven met zich meebrengt. Hiermee worden beveiligingslekken geconstateerd en vindt ook deels opnieuw validatie van de code plaats en worden invalide logica en inconsistenties ontdekt. Web Security Scan voert eenmalige of periodieke security code reviews uit, ongeacht de fase waarin de applicatie zich bevindt. Met security code reviews worden mogelijke beveiligingsrisico's en kwetsbaarheden uitgebreid onderzocht om te voorkomen dat kwaadwillenden de applicatie kunnen misbruiken. Informatie die voortkomt uit een code review fungeert eveneens als basis voor de preventie van informatielekken en bescherming van bedrijfskritische processen.

Expertise in webbeveiliging en webontwikkeling

Onze specialisten die PHP code reviews uitvoeren, zijn experts op het gebied van zowel webontwikkeling als webbeveiliging. Vanwege de krachtige combinatie van deze twee expertises weten wij hoe beveiligingslekken mogelijk misbruikt worden en waar programmeurs fouten kunnen maken. Vanuit een hackers-mindset doen wij systematisch onderzoek om kwetsbaarheden en beveiligingsrisico's te detecteren en analyseren.

Indien de geconstateerde programmeerfouten de veiligheid ernstig bedreigen, is Web Security Scan tevens in staat ondersteuning te bieden om de code aan te passen. Hiermee verbetert de beveiliging en robuustheid van de broncode. Hoe eerder programmeerfouten en kwetsbaarheden worden ontdekt, hoe makkelijker het zal zijn om deze op te lossen.