Voor wie zijn de diensten van Web Security Scan bedoeld?

De penetratietesten en security scans die Web Security Scan aanbiedt, zijn bedoeld voor een ieder die de huidige stand van beveiliging van een webapplicatie of onderliggende IT-infrastructuur wil controleren en/of laten beoordelen. Van MKB tot en met grote publieke en private organisaties. Aanvragen voor security assessments komen veelal van websitehouders, product owners, (project) managers, systeembeheerders, webmasters, webontwikkelaars en security professionals.